Jak objawia się ziarnica złośliwa?

https://sinupret.pl/produkty-linii-sinupret/sinupret-krople/

Ziarnica złośliwa jest chorobą, która zajmuje węzły chłonne i tkankę limfatyczną.

Jest złośliwą odmianą chłoniaka i nigdy nie występuje w łagodnej formie.

Walka z tą chorobą jest o tyle trudna, iż w pierwszych miesiącach jej przebieg jest zupełnie bezobjawowy.

Zazwyczaj pierwszym objawem, jaki zauważa chory jest miejscowe powiększenie węzłów chłonnych, któremu nie towarzyszy żaden ból.

W kolejnych stadiach choroby węzły zaczynają się powiększać i dochodzi do ziarniczych przesięków i wysięków do opłucnej.

Niemal u wszystkich chorych na ziarnicę złośliwą w ciągu pierwszego półrocza dochodzi do dużej utraty masy ciała i ogólnego osłabienia organizmu.

Charakterystyczne jest też to, że po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu chory odczuwa ból węzłów chłonnych.

Wielu pacjentom towarzyszy też wysoka gorączka i brak jakiejkolwiek reakcji organizmu na podawane leki, w tym także na mocne antybiotyki.

Pacjenci często także zmagają się z silnymi potami nocnymi.